Persondatapolitik
På mindtab.dk benytter vi cookies. På den måde kan vi huske dine præferencer og dermed give dig en bedre service. Cookies er ikke farlige for din computer og de gemmes lokalt, så ikke andre kan se dem. Du kan til enhver tid se og slette de cookies der er gemt fra mindtab.dk. I Internet Explorer 5.0 slettes cookies under menuen ”Funktioner” – ”Intenetindstillinger” – ”Slet cookies”.
Log statistik bruges på mindtab.dk og betyder, at et statistisk system opsamler information, som kan give statistisk billede af hvor mange besøgende websitet har haft, hvor de kommer fra, hvilke dele af sitet der er mest besøgt m.m. Log statistik bruges med det formål, løbende, at optimere websitets og dets funktioner.

Personlige oplysninger
For at du kan indgå en online aftale med os på mindtab.dk, har vi brug for følgende oplysninger:
Navn
Adresse
Telefonnummer
E-mail adresse

Vi foretager registrering af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig.
Personoplysninger registreres hos mindtab.dk og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.
Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til mindtab.dk.

Direktøren for mindtab.dk har adgang til de oplysninger der registreres om dig. Den dataansvarlige på mindtab.dk er Leo Schramm. Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret og transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Oplysninger afgivet til mindtab.dk videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.
Som registreret hos mindtab.dk har du altid ret til at gøre indsigelser mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelser i forbindelse hermed rettes til mindtab.dk.