Du har 30 dages fortrydelsesret på alle varer, du køber online, gældende fra den dag, du modtager varen. Fortrydelsesretten er betinget af, at varen returneres i samme stand. Kviteringen skal altid medfølge. Du dækker selv omkostningerne til returforsendelsen. Refundering af købesummen sker snarest og senest 5 dage efter modtagelsen af det returnerede.