Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til mindtab.dk kundeservice – her.
Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.
Forbrugerklagenævnet
Carl Jacobsens vej 35
2500 Valby
Tlf. 41 71 50 00 (Hverdage 9-16)
kfst@kfst.dk
www.forbrug.dk
www.kfst.dk